BS 100

Kompletní řešení pro stínění

Systém Brise Soleil 100 nabízí širokou škálu uplatnění elipsovitých lamel pro stínění slunečního záření. Designové lamely jsou k dispozici v celé řadě rozměrů a mohou tak být použity v různých konfiguracích od rámů k pevným nebo fixním lamelám ve svislé či vodorovné rovině. Pro maximální pohodlí může být pohyb lamel řízen motoricky. Ve speciální variantě systému jsou použity skleněné lamely, aby mohlo být stínění provedeno v maximálně estetické míře.

Prvky BS 100 se kotví pomocí standardních fasádních kotev pro cihelné, betonové a ocelové konstrukce. Konstrukce horizontálního rámu může být použita jako ochoz pro údržbu budovy, což je další výhodou tohoto systému.